سفارش آنلاین

نظافتچی منزل آقا ۴ساعت ۵۰۰۰۰

نظافتچی آقامنزل  ۸ ساعت ۸۰۰۰۰

نظافتچی خانم منزل ۴ ساعت ۶۵۰۰۰

نظافتچی خانم منزل ۸ ساعت ۹۰۰۰۰۰

نظافتچی محل کار آقا ۴ساعت ۵۰۰۰۰

نظافتچی آقا محل کار ۸ ساعت ۸۰۰۰۰

نظافتچی خانم محل کار ساعت ۶۵۰۰۰

نظافتچی خانم محل کار ۸ ساعت ۹۰۰۰۰۰

 

 

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد فیلد هایی ک علامت دار هستند باید وارد شوند*

لمس کنید > 66591007   شعبه مركزي متصل به تمام مناطق تهران

Clicky Today